Bizi Takip Edin..

YARARLI BİLGİLER...

Aylık Vergi Takvimi

Vergi Takvimi

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01.01.2013

10.01.2013

+16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

10.01.2013

16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi


nin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

15.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

21.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

23.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01.01.2013

23.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.01.2013

23.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01.01.2013

23.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01.01.2013

24.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01.01.2013

24.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16.01.2013

24.01.2013

1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16.01.2013

25.01.2013

1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2013

28.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.01.2013

28.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.01.2013

28.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.01.2013

28.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.01.2013

28.01.2013

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.01.2013

28.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01.01.2013

31.01.2013

2013 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01.01.2013

31.01.2013

Yıllık Harçların Ödemesi

01.01.2013

31.01.2013

2012 Yılında Kullanılan Defterlerin 2013 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01.01.2013

31.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.01.2013

31.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.01.2013

31.01.2013

6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

01.01.2013

31.01.2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Dizayn : Çizgi Web Tasarım