Bizi Takip Edin..

MAKALELER...

OSGB Teşviklerinden Faydalanma Şartları ve Hesaplanması

OSGB Teşviklerden FaydalanmaOSGB Teşviklerinden Faydalanma Şartları ve Hesaplanması

2012 yılında çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile iş güvenliği tedbir ve önlemleri artırılması planlanıp daha bilinçli bir çalışan ve iş verenlerle iş kazalarının minimuma indirgenmesi ile kanunlaşmıştır. Her ne kadar toplumda Avrupa Birliği kriterleri için olduğu söylense de, kanunun gelecek nesillere daha sağlıklı çalışma ortamları yaratacağı kesindir.

Kanun farklı işyerleri için kademeli olarak yürürlüğe girecektir. Buna göre önümüzdeki 01.01.2014 tarihinden itibaren 6331 sayılı Kanun’un iş sağlığı ve güvenliğine dair 6 ve 7 nci maddeleri, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmiş olacak. 01.01.2014 tarihi itibariyle SGK müfettişleri denetimlerini gerçekleştirmeye başlamış bulunmaktadırlar. Nihayetinde ilk cezalar kesilmeye başlanmış ve bakanlığa itirazlar bile edilmiş bulunmaktadır.

Kanunda belirtilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdam etmesi nerdeyse imkansız gibi görülmektedir. Ülkemizde %70 işletmenin küçük ölçekli işletmenin yapması gereken Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden yani kısaca OSGB firmalarından hizmet almaları gerekmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki kılınan OSGB firmaları işverenlere rehberlik hizmetleri ve gerekli Hekim, uzman ve yardımcı sağlık personelini çalışan sayısına bağlı olarak atamalarını yapmaktadırlar.

Küçük işletmelerin ekonomik krizlerle mücadelesi devam ederken, ek giderler işletme sahiplerini zora sokmuştur. Hizmetlerin desteklenmesi amacı ile küçük işletmeler için teşvik düzenlemesini getirmiştir.

Teşvikten faydalanacak kuruluşlar Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 kişiden az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabiliyor. Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararları takip edilmesi gerekmektedir. Yani az tehlikeli işlere teşvik henüz yok.

Kanunda 10’dan az çalışanın tespiti için 6331 sayılı kanunda bir çelişki söz konusudur. Kanunda işyeri mantığı işyeri mantığı yani ayrı 4/1-a SGK sicil numarasına göre değerlendirilir. Teşvik alınabilmesi için Türkiye genelinde ayni işverenin 4/1-a’lı yani eski tabirle SSK’lı tüm çalışanlarının sayısının 10’dan az olması lazım. Kanuna aykırı gibi görülse de işverenlerin farklı işyeri numarası alarak çalışan sayılarını 10’dan az çalışan göstererek işletmelerinde bu teşvikten haksız yere faydalanmasını engellemektir.

10 çalışanın hesabında İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil ediliyor.

Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilmekte.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışanlar ise dikkate alınmıyor.

Kısacası teşvikten faydalanabilmek için OSGB firmasından hizmet almanız gerekmektedir. İşin maddi boyutu yani teşvik ödemesi nasıl alınacak?

Çalışanların sigorta bildirgelerindeki günleri üzerinden hesaplanıyor. SGK, teşvikten faydalanacak işverenlere sağlanan teşvik bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarlar takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenecek.

Örneğin Ocak ayında OSGB hizmeti alan bir işyerinin teşvik tutarı Mart ayı sonunda hesaplanacak, Mayıs ayı sonunda da ödenecek. İşverenin SGK’ya prim borcu varsa bu para nakit olarak ödenmeyecek, prim borçlarından mahsup edilerek düşecek.

Teşvik için oluşan bedel ne kadar olacağına gelince; Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının tehlikeli sınıflar için %1,4 ve çok tehlikeli sınıflar için %1,6’sıdır.

Örneğin: BRS Makine Montaj firmasında TEHLİKELİ sınıfta 4 kişi çalışmaktadır. Aynı Firmanın ikinci sicil numarası çok tehlikeli sınıfta 3 çalışanı bulunmaktadır. Bu işyerinin teşvik hesaplaması şu şekilde olacaktır.

Sınıf

Çalışan
Sayısı

Çalışma Günlerine
Göre Puantaj

TOPLAM
SGK Gün

Teşvik
Oranı

1.071,00 TL

Teşvik
Günlük Tutar

Toplam
Teşvik 3 Aylık

Ocak

Şubat

Mart

Prim Esas Kazanç Günlük

Tehlikeli

4

120

120

120

364

1,4

35,7

0,50

181,93

Çok Tehlikeli

3

90

90

90

273

1,6

35,7

0,57

155,94

TOPLAM

337,86

Toplam 337,86 TL. teşvik bedelini SGK borcunuz yok ise Mayıs ayı sonunda nakit olarak alabilirsiniz. Borcunuz var ise, borca mahsup edilecektir.

Teşvik alabilmek için SGK bildirgeleri zamanında verilmesi şartı aranmaktadır. Kayıtdışı çalışan tespiti durumunda teşvikten 3 yıl faydalanamıyorsunuz. Faydalandığınız geçmiş dönem teşvik tutarı faiz uygulanarak tahsil edilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!!!!

Unutmayın teşvikten sadece OSGB hizmet aldığınızda faydalanabilirsiniz. Doğrudan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalıştığınızda bırakın teşviki OSGB firmasına ödeyeceğiniz bedelin çok fazlasını ödeyeceksinizdir.

İş Kazaları bir kader değildir. Tedbirsizliğin ve ihmalkârlığın sebebidir. İşyerlerinizde kazasız günler geçirmeniz dileği ile…

 

BRS Danışmanlık

Dizayn : Çizgi Web Tasarım