Bizi Takip Edin..

HİZMETLERİMİZ...

Mali ve Vergi Danışmanlığı

Mali ve Vergi Danışmanlığı
Mali ve Muhasebe Danışmanlığı
- Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
- Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
- Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması
- Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması
- Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar
- Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması
- Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
- SSK-Bağ-kur işlerinin takibi

Finansal Raporlama
- Bütçe ve yönetim muhasebe uygulamaları
- Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması ve öneriler geliştirilmesi
- Rapor formatlarının geliştirilmesi
- Fizibilite etüdlerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
- Stok kontrol model ve sistemlerinin geliştirilmesi

Ticaret Sicil İşlemleri
- Şirket kuruluşları
- Hisse devirleri
- Birleşme, devir, tasfiye
- Sermaye artırımı
- Şekil değiştirme
- Genel Kurul İşlemleri
- Ana Sözleşme değişiklikleri

Vergi Danışmanlığı
- Vergi Uyuşmazlıkları
- Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
- Vergi davalarına katılmak
- Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması
- Vergi planlaması

HESAPLAMA

Sermaye arttırımı
adres değişikliği
ito kaydı
vergi dairesi
adres temini (ay)
müşavir bedeli (ay)

tutar:

 

Dizayn : Çizgi Web Tasarım