Bizi Takip Edin..

HİZMETLERİMİZ...

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bilgi Sistemleri Danışmanlık

BİLGİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Bilgi teknolojisinin özellikle son 10 yılda giderek artan hızda değişmesi ve gelişmesi iş yapma biçimlerini de derinden etkilemektedir. Bu değişime bağlı olarak sadece konusunda uzman olmak kurumlar için yeterli olmamakta, rekabet edebilmek için bilgi teknolojisi stratejilerini iyi belirleyerek çağımızın silahı olan bilgi ile donatılmış olmaları önem kazanmaktadır. Deneyimli bilgisayar mühendisleri ve sistem analistlerinden oluşan ekibimiz ve bilgi teknolojisi çözümleri konusunda yaptığımız stratejik iş ortaklıkları ile kurumlara rekabette avantajı elde edecek çözümler sunmaktayız.

BRS BİLGİ TEKNOLOJİSİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER:

1- Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme
2- E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme (B2B, B2C vb.)
3- Veri Güvenliği Stratejileri ve Denetimi
4- Internet Tabanlı Sistem Stratejileri
5- Bilgi Sistemleri Durum Tespiti ve Değerlendirmesi (IS-IT Audit / IS-IT Check-Up)
6- Bilgi Sistemlerine Ait Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
7- Bilgi Sistemlerine Ait Süreçlerin Analizi
8- CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme
9- ERP ve Süreç Danışmanlığı
10- Bilgi Sistemleri Yeniden Yapılandırma
11- MIS-Yönetsel Karar Sistemlerinin Analizi
12- Ofis İçi İletişim Sistemlerinin Tasarlanması
13- Outsourcing/Outpartnering Esaslarının Belirlenmesi ve Sartname Hazırlama

Bu hizmetlerimiz, konularında uzmanlaşmış bilgisayar mühendisleri, sistem analistleri ve iş analistleri tarafından verilmektedir.

Dizayn : Çizgi Web Tasarım