NEDEN BRS
BRS Danışmanlık olarak Türkiye’de bulunan işletmelere ihtiyacı olan hizmetleri tek bir adresten bulmasını amaçlayan firmamızda öncelikli olarak “İŞ KURTARMA ÇÖZÜMLERİ” prensibiyle yola çıkmış ve ingilizce BUSINESS RECOVERY SOLUTIONS” kelimelerin baş harfleri ile BRS markası oluşmuştur.
BRS MİSYONU

BRS, Türkiye’de bir ilki başlatarak birçok firmadan alınacak hizmetleri tek bir kuruluştan alınmasını sağlayacak profesyonel bir kadroyla iyi bir hizmeti vermeyi kendine prensip edinmiş olan bir kurumdur.
BRS olarak, yerli ve yabancı şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda; kalıcı çözümler üreterek, firmanızı maliye, mühendislik, hukuk, denetim, vergi, bağımsız kurumsal finansman, turizm danışmanlığı, devlet teşvikleri takip ve projelerin yürütülmesi, ihtiyacınız olan birçok alanda hizmet sunuyoruz.
Her biri kendi alanında deneyimli; her sektör ve işletmeler için, en üst düzeye kadar her seviyede iş ortağı olduğumuz işletmelere ihtiyaçları doğrultusunda kuruma özel çözümler üretiyoruz.
Firmaların gelecek nesillere ve sürekliliği için birçok departmanın koordinasyonu uyumlu şekilde olması gerekmektedir. BRS Danışmanlık olarak dışarıdan farklı kurum ve kuruluşlardan alınan hizmetleri tek bir çatı altından alınmasını sağlamak ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak mümkündür. Farklı kurumlardan sağlanan hizmetler, firmalara maddi olarak büyük gider oluşturmaktadır. Finansal olarak bu güçlüklerin önüne geçmesinde bir adım atmış oluyor. Danışmanlık işletmeler için bir gider değil, bir kazanç olarak düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim Danışmanlık hizmetinde firmalar gider değil kazanç elde ederler. Doğru danışman, doğru adım attırıp piyasadaki rakiplerinizden bir adım önde olmasını sağlayacaktır.
BRS VİZYONU
BRS Danışmanlık, ülkemizde DANIŞMANLIK sektöründe en iyiyi yaratma isteğiyle;
 • Müşterilerini, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetleri sunarak güven içinde mutlu etmek,
 • Çalışanlarının memnuniyetini, eğitimini, gelişmesini ve bağlılığını sağlamak,
 • Bilinçli, eğitici, kaliteli hizmet anlayışı ile güncel mevzuata hakim ve modern dünyanın gelişimine ayak uyduran ve gelişmeleri takip ederek,
 • Sektöründe rekabet yaratarak öncülük vasfını sürdürmek, sürekli gelişip büyümek hedeflerine koşar.
 • Sektöründe öncü olmak ve hizmet kalitesini yükselterek, büyümesine devam etmektir.
BRS HAKKINDA
Danışmanlık, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişilerce işletmelere; iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemlerindeki sorunları, araştırmak, belirlemek, uygun önerileri geliştirmekle beraber bu önerilerin işletmede uygulanma sürecine adapte edilmesini kapsayan bir hizmettir.
Danışmanlar, uzman olduğu alanlarda mevcut verilerin değerlendirmesini yapar.  Organizasyonun gelişmesi ve kalkınması için gereksinim duyulan uygulamaları sağlar. Özellikle günümüz ticari hayatında meydana gelen değişimler ve yenilikler karşısında büyüme, gelişme ve organizasyonların devamlılığı ve sorunsuz şekilde işletmeye adaptasyonunun sağlanması danışmanların hizmetleri arasındadır.
Danışmanlık hizmeti yalnızca problemin nereden kaynaklandığını bulmakla ilgilenmez, işletmenin verimliliğini artıracak uygulamalar sunar.
 • Şirketin pazarda etkin şekilde pay sahibi olabilmesi,
 • İşletmenin ekonomik istikrarının devamı için uzun vadeli öngörülerin belirlenmesi,
 • Mevcut teknoloji ve sistemleri en verimli şekilde kullanabilmesi,
 • Şirketin kendi değerlerinin analiz edilerek farkındalığının sağlanması,
 • Organizasyonun kurumsal yapıya kavuşturulması için çalışmaların yapılması,
 • Projelerin ve şirket uygulamalarının yasal normlara uygunluğunun sağlanması konusunda destek verilir.
Danışmanlık hizmetinin amacı işinizi geliştirmek için doğru kararları almanıza ve uygun politikaları belirlemenize yardımcı olarak işletmeye katma değer sağlamaktır. Verilen hizmetin başarılı olabilmesi için, danışmanın sunduğu hizmetler ve öneriler kadar danışman ve danışan arasındaki uyum ve eşgüdümün sağlanması gerekmektedir.