Bizi Takip Edin..

işyeri hekimliği kdv oranı, işyeri hekimi kdv,...

İşyeri Hekimliği Hizmeti KDV Oranı

İşyeri Hekimliği Hizmeti Veren ve Hizmetten Faydalanan Firmalar Dikkatine!!!!


Uzun süredir tarafımıza sorulan işyeri hekimliği hizmet çalışmalarında uygulanacak KDV oranları ile ilgili olarak duyuru yayınlanmıştır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırasında, “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” sayılmıştır.


Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetleri ile koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilen işyeri hekimliği hizmeti %8 oranında KDV ye tabidir.

Saygılarımla
BRS Danışmanlık

Dizayn : Çizgi Web Tasarım