BRS Danışmanlık Hoş Geldiniz….

Danışmanlık, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişilerce işletmelere; iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemlerindeki sorunları, araştırmak, belirlemek, uygun önerileri geliştirmekle beraber bu önerilerin işletmede uygulanma sürecine adapte edilmesini kapsayan bir hizmettir.

Danışmanlar, uzman olduğu alanlarda mevcut verilerin değerlendirmesini yapar.  Organizasyonun gelişmesi ve kalkınması için gereksinim duyulan uygulamaları sağlar. Özellikle günümüz ticari hayatında meydana gelen değişimler ve yenilikler karşısında büyüme, gelişme ve organizasyonların devamlılığı ve sorunsuz şekilde işletmeye adaptasyonunun sağlanması danışmanların hizmetleri arasındadır.

Danışmanlık hizmeti yalnızca problemin nereden kaynaklandığını bulmakla ilgilenmez, işletmenin verimliliğini artıracak uygulamalar sunar.

  • Şirketin pazarda etkin şekilde pay sahibi olabilmesi,
  • İşletmenin ekonomik istikrarının devamı için uzun vadeli öngörülerin belirlenmesi,
  • Mevcut teknoloji ve sistemleri en verimli şekilde kullanabilmesi,
  • Şirketin kendi değerlerinin analiz edilerek farkındalığının sağlanması,
  • Organizasyonun kurumsal yapıya kavuşturulması için çalışmaların yapılması,
  • Projelerin ve şirket uygulamalarının yasal normlara uygunluğunun sağlanması konusunda destek verilir.

Danışmanlık hizmetinin amacı işinizi geliştirmek için doğru kararları almanıza ve uygun politikaları belirlemenize yardımcı olarak işletmeye katma değer sağlamaktır. Verilen hizmetin başarılı olabilmesi için, danışmanın sunduğu hizmetler ve öneriler kadar danışman ve danışan arasındaki uyum ve eşgüdümün sağlanması gerekmektedir.

 

BRS Danışmanlık ve Yönetim Bilgi Sistemleri